Betegnelsen WEEE står for “Waste (of) Electrical and Electronic Equipment”. Eller oversat til dansk; Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr. WEEE direktivet er udformet af EU som et supplement til den overordnede EU lovgivning om affaldshåndtering. WEEE direktivet blev oprindeligt udformet i 2012, men har siden hen undergået flere forandringer og udbygninger.

WEEE direktivet går overordnet set ud på, at det er producenterne af de elektriske/elektroniske produkter, der skal tage ansvar for at bortskaffe det affald, der bliver tilbage, når produktet har opbrugt sin levetid og skal kasseres.

Med WEEE direktivet ønsker man med andre ord at undgå, at elektronisk affald bliver blandet med almindeligt affald, ved at producenterne tager ansvar for at tilbagetage deres egne produkter og sørger for, at de bliver sorteret og oparbejdet med henblik på genvinding, altså miljøbehandlet.
Denne tilbagetagning vil som oftest ske gennem centraler i form af affaldsanlæg eller specialiserede virksomheder, der sorterer og oparbejder det elektroniske affald.

WEEE Direktivet

Bliver kørt direkte til miljøbehandling og det var ikke det der var hensigten med div. miljødirektiver osv. WEEE er jo noget vi bliver nødt til at accepterer og som vi må leve med, og det er lige præcis derfor, EU og Danmark har lavet direktiver omkring WEEE, og bl.a. derfor vi har fået indført begrebet “Miljøbehandling”. Denne genvindingsprocess er en metode til at adskille jern, kobber, rustfrit stål, plastic osv så det ikke bliver blandet med andet affald og at man dermed kan sikre, at maskinerne i det mindste bliver genanvendt, i materiale form. Dette er uden tvivl rigtig godt for miljøet og den eneste løsning der ville være bedre, ville være hvis der slet intet WEEE er eller, hvis mængden af WEEE kan reduceres!! Når Hr og Fru Danmarks 2-3 årige vaskemaskine pludselig går i stykker, ringer de enten og bestiller en ny med det samme, og den “gamle” bliver så bortskaffet, når den nye bliver leveret og ender dermed som WEEE, eller så ringer de til en elektriker, der så kommer og konstaterer at den bliver alt for dyrt at reparerer, og den ender derfor ofte som WEEE.