Om DGH

De Grønne Hvidevarer – Det Originale Koncept..®Ideen til konceptet stammer helt tilbage fra montørtiden omkring 2006, hvis man har været beskæftiget med at levere, montere og bortskaffe hvidevarer, lærer man at der findes flere typer af kasserede hvidevarer. Den ene type er dem der rent faktisk er udtjente, og hvor det derfor giver rigtig god mening at miljøbehandle dem (adskille materialerne, omsmelte og lade dem indgå i produktionen af nye) Den anden type derimod, er alt for tidlig kasseret og slet ikke i nærheden af at være udtjente og da det stod klart, blev ideen til ”De Grønne Hvidevarer” født!

Det ville være en rigtig stor miljøgevinst, hvis man på en strategisk og systematisk måde, kunne udtage disse for tidligt kasserede hvidevarer, reparerer, klargøre og gensælge dem med en nyudstedt garanti og samtidigt kunne der også skabes nye grønne danske arbejdspladser!!

Da jeg så i 2015 startede i teknikerbranchen, som læner sig betydeligt mere op ad min oprindelige uddannelse, besluttede jeg derfor at tiden var inde til at forfølge ideen, og begyndte så småt på de indledede øvelser, utallige opkald og flere møder senere var erfaringen dog, at det ikke var så ligetil trods alt, EU direktiver, bekendgørelser, komplicerede ejerforhold og modstridende interesser, gjorde vejen til visionen lang og sej. 

I Danmark har vi noget der hedder producentansvar på WEEE, det betyder at producenterne skal tage ansvar for de hvidevarer de ”spreder” på det danske marked og sørge for at de bliver behandlet korrekt, når de senere bliver kasseret, derfor falder ejerskabet tilbage til producenterne når borgerne afleverer deres hvidevarer på bl.a. genbrugs-stationerne, rundt om i landet, bl.a. derfor er der ”klunsning forbudt”

Hvis man vil lave en bæredygtig, og samtidig ny og unik forretningsmodel, baseret på WEEE  strømme, er man nødt til at se på det på en lidt anden måde, der er jo i sig selv ikke noget nyt i at reparerer hvidevarer og det har man gjort lige så længe som de er blevet produceret, man kunne også hurtigt gå på ”det grå marked” og få lavet nogle ”bagdørs aftaler”, og så den vej igennem få adgang til de mængder det kræves for at lave en rentabel forretning men der er jo lige den der med registreringspligten, “brand protection” og ejerforholdet!Starten på løsningen var, at få skabt et samarbejde med de retmæssige ejere og det førte i 2016, i samarbejde med ERP, til en testkørsel på 5 udvalgte indsamlingssteder og efterfølgende en redegørelse over de mængder der blev udtaget til FtG (forberedelse til genbrug).

Det viste sig at op imod 25% af de kasserede hvidevarer var egnet til FtG og med en mængde på ca 140 Tusinde tons WEEE alene her i Danmark pr. år, kan man vist roligt sige at det giver stof til eftertanke!!

Case Virksomhed

Dernæst fulgte et tæt samarbejde med Aalborg renovation (National projekt holder) og El Retur, og De Grønne Hvidevarer blev ”case virksomhed” i et større nationalt projekt, der involverer alle relevante aktører lige fra myndigheder, producenter, kommuner, universiteter, detail butikker og branche organisationer m.fl. 

Derudover er De Grønne Hvidevarer også med i flere bæredygtige projekter, bl.a. bæredygtige synergier i 9220 med Miljø++ og ”bæredygtig forretningsplan” med NBE (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark) og har i samarbejde med AVV i Hjørring, gennemført et hvidevarerprojekt (REPOS) der viste, at det er muligt at tage kasserede  hvidevarer ud af WEEE strømmen, reparerer, klargøre og gensælge dem med garanti, lokalt fra deres genbrugsbutik. 

Det der gør vores koncept bæredygtig og unik er, at samtlige af vores produkter, systematisk er taget direkte ud af de danske WEEE strømme, derved spares der betydelige mængder af ressourcer, Co2 og belastningen på vores allesammens miljø og klima mindskes. Procedurerne i vores virksomhed er afstemt med vores samarbejdspartnere og alle ind/udgående mængder WEEE  bliver nøje registreret, alle produkter får nye stregkoder, serie numre og gensælges med en ny udstedt garanti og alle data videregives til de korrekte myndigheder, det er DIN sikkerhed for godkendt, systematiseret, lovligt og bæredygtigt genbrug.

Vi har hos DeGrønneHvidevarer,  et registreringssystem, der tager hånd om alle flows ind og ud af vores virksomhed, alle mængder samt tilhørende data, indberettes løbende til de rette myndigheder, på den måde er vi som virksomhed, og du som kunde med til at fremme, at virksomhedsmodeller som vores, i fremtiden vil have lettere ved at få adgang til at drive forretning, baseret på FtG (forberedelse til genbrug) –

Fælles for samtlige produkter i vores webshop er, at de alle er kasseret for tidligt og derfor skulle have været miljøbehandlet, d.v.s. kørt gennem en process, hvor de forskellige materialer maskinerne består af, bliver adskilt og derved så kan genbruges ved omsmeltning.

Hvis du køber en vaskemaskine hos os, sparer du ikke kun miljøet for hele produktionsapparatet, (plus de nye råmaterialer til en ny vaskemaskine) du sparer også miljøbelastningen, ved IKKE at skulle miljøbehandle den hvidevarer vi har istandsat, dit valg GØR en forskel, vi leverer de bæredygtige hvidevarer, og det er med garanti

Hjertelig velkommen som kunde hos DeGrønneHvidevarer – Danmarks første og eneste FtG hvidevare webshop, baseret på en 100% cirkulær og bæredygtig forretningsmodel… 🙂

 

BÆREDYGTIGE SYNERGIER I AALBORG ØST