Hyler under drift

Hvis tørretumbleren hyler, når tromlen drejer rundt, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes en slidt eller slap drivrem.
 • Fejlen kan skyldes et defekt remstrammerhjul. Remstrammerhjulet er et nylonhjul, som holder remmen stram.
 • Fejlen kan skyldes et defekt bagleje. Baglejet er et nylonleje eller et kugleleje, som holder tromleakslen og som navnet antyder, sidder dette bagerst i tumbleren.

Fejlen kan skyldes defekte glidelejer. Glidelejerne sidder i fronten af tumbleren og er "klodser", som tromlens øvre forkant glider på.

Ingen vand i kondensbeholder

Hvis der ikke er vand i tørretumblerens kondensbeholder, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes en defekt kondenspumpe eller defekte vandslanger til og fra kondenspumpen.
 • Fejlen kan skyldes en defekt mikroswitch. Mikroswitchen sidder i forbindelse med pumpen, eventuelt ved en flyder af kork eller flamingo. Flyderen kan sætte sig fast, hvorved vandet løber ud under tumbleren, i stedet for ud i kondensbeholderen.

Fejlen kan også skyldes, at den kobling, som sidder på vandbeholderen eller på maskinen, hvor vandbeholderen kobles på, er stoppet. Hvis tumbleren er sat til afløb, men ikke tømmer vandet ud, kontrolleres afløbsslange og afløbsrør.

Skramler under drift

Hvis tørretumbleren skramler under drift, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes et defekt blæserhjul. Bemærk, at der sidder to blæserhjul i kondenstumblere; ét til at cirkulere luften og ét til at afkøle kondensatoren eller krydsfeltet, som er den enhed, der består af lameller, og hvor den fugtige luft ledes igennem.
 • Fejlen kan skyldes en defekt blæsermotor.
 • Fejlen kan skyldes et defekt eller slidt bagleje. Baglejet sidder, som navnet antyder, bagerst på tørretumbleren og holder tromleakslen.

 

 • Fejlen kan skyldes, at glidelejerne er defekte eller slidte.

 

Slår fra efter kort tid

Hvis tørretumbleren slår fra efter kort tid, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes, at luften ikke cirkulerer tilstrækkeligt i tørretumbleren. Dette vil bevirke, at varmelegemet overophedes og overhedningssikringen vil derfor koble ud. Overhedningssikringen kan ofte genindkobles - eller genindkobler selv - når maskinen er kølet af. Sommetider vil fejlen også kunne opstå efter længere tids drift.
 • Fejlen kan skyldes, at fnugfiltret er tilstoppet. Sørg altid for, at filtrene renses før eller efter hver tørring.
 • Fejlen kan skyldes belægninger på fnugfiltret. Ved overdosering af skyllemiddel under vask, kan der opstå belægninger på fnugfiltret. Denne er en usynlig hinde, der hindrer luften i at trænge igennem og dermed nedsættes luftcirkulationen.
 • Fejlen kan skyldes tilfnugning af luftkanalerne inde i tørretumbleren. Dette er en hyppig fejl og for at løse problemet, skal du skille tørretumbleren luftsystem ad og støvsuge det grundigt.
 • Fejlen kan skyldes en defekt drifttermostat - denne sidder ofte i luftkanalen.
 • Fejlen kan også skyldes en "slap" eller defekt overhedningssikring. Denne sidder ofte ved eller på varmelegemet.

Hvis det er en kondenstørretumbler du har, kan årsagen også være, at der er problemer med at tømme vandet af.

Tromlen drejer ikke rundt

Hvis tromlen ikke drejer rundt, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes, at drivremmen er knækket eller faldet af. Er dette årsagen til fejlen, vil du kunne høre motoren. Er remmen faldet af, bør du kunne sætte den på igen.
 • Hvis du lige har skiftet drivremmen, kan fejlen skyldes, at remmen er monteret forkert på remstrammeren. Ikke alle tørretumblere har et remstrammerhjul, men har din det, bør du derfor undersøge, at dette presser mod den glatte side (ydersiden) af remmen, mens remmens rillede side vender ind mod tromlen - og dermed også vender rillerne ind mod motorakslen, som de bør.

Finder du ikke fejlen i ovenstående punkter og er der ikke motorlyd, så bør du undersøge motoren og ledningerne til motoren, samt driftkondensatoren. Driftkondensatoren er en rørlignende genstand med 2-4 ledninger eller stikben, som sidder på eller i forbindelse med motoren. Det er dog ikke alle motorer, der har en driftkondensator. Fejlen kan også skyldes defekte motorkul - bemærk dog, at det er de færreste tørretumblere, der har motorkul.

Varmer ikke

Hvis tørretumbleren ikke varmer, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes, at overhedningssikringen er koblet fra. Nogle modeller skal genindkobles, mens andre selv genindkobler. Overhedningssikringen sidder ofte i forbindelse med eller direkte på varmelegemet.
 • Fejlen kan skyldes, at varmelegemet er defekt. Det kan fx være en glødetråd eller lignende, der er brændt over.
 • Fejlen kan skyldes en defekt drifttermostat. Drifttermostaten er den enhed, der giver styringen signal om at slå varmelegemet til.
 • Fejlen kan skyldes, at styringen er defekt. Som nævnt ovenfor, er styringen den enhed, der sørger for, at varmelegemet slår til.
 • Fejlen kan skyldes, at varmerelæet er defekt. På nyere tumblere sidder varmerelæet på styringen.

Finder du ikke fejlen i ovenstående punkter og tøjet forbliver koldt, selvom du kan mærke at tumbleren bliver varm på siden eller bagpå, kan blæserhjul, blæsermotor eller blæserrem være defekte. Alle tre ting vil bevirke, at luften ikke cirkuleres og tøjet dermed ikke tørres - fejlene vil desuden siden hen medføre en af de ovenfor listede fejl.

Varmer, men tørrer ikke

Hvis tørretumbleren bliver varm, men ikke kan tørre tøjet, kan årsagen være en af følgende:

 • Drivremmen, som er en stor flad rem, er knækket. Dette vil bevirke, at tromlen ikke drejer rundt.
 • Fejlen kan skyldes, at blæserremmen, som er en tynd rund nylonrem, er knækket. Dette vil bevirke, at blæserhjulet ikke drejer og luften dermed ikke cirkulerer. Bemærk dog, at det ikke er alle tørretumblere, der har en blæserrem.
 • Fejlen kan skyldes, at blæserhjulet eller blæsermotoren er defekt.
 • Fejlen kan skyldes, at styringen er defekt. Som nævnt ovenfor, er styringen den enhed, der sørger for, at varmelegemet slår til.

Fejlen kan skyldes, at luften ikke cirkulerer på grund af tilstoppede filtre eller luftkanaler. Er dette tilfældet bør du rense filtrene og eventuelt adskille og støvsuge tumbleren. Kondenstumblere har en varmeveksler (også kaldet krydsfelt) og luften skal kunne passere gennem siderne af denne. Bemærk, at hvis en kondenstumbler, som står for varmt - fx i små rum, som hurtigt opvarmes, eller på gulve med gulvvarme tændt, vil tørretumblerens tørreevne forringes eller helt ophøre. Årsagen til dette er, at kondenstørretumbleren benytter den omgivende luft til at kondensere den fugtige varme luft i tumbleren, akkurat som dug på spejlet efter et bad. Hvis rumptemperaturen er for høj cirkulerer den fugtige luft uden at blive kondenseret. Løsningen er at sænke rumtemperaturen - evt. ved at lade døre eller vinduer stå åbne til temperaturen er sænket til ønskede niveau.

Vil ikke starte

Hvis tørretumbleren ikke kan tændes, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes en sprængt sikring i målertavlen - der er normalt ikke sikringer i tørretumbleren. Afprøv eventuelt et andet elektrisk apparat i stikkontakten.
 • Fejlen kan skyldes en beskadiget netledning. Kontrollér netledningen for synlige skader.
 • Fejlen kan skyldes en defekt tilslutningsboks. Afprøv eventuelt et andet elektrisk apparat i stikkontakten.
 • Fejlen kan skyldes en defekt støjkondensator, som er den enhed al strøm går igennem. Støjkondensatoren sidder ofte bagerst i toppen.
 • Fejlen kan skyldes en defekt afbryder (tænd/sluk-kontakt). Denne sidder i kontrolpanelet på tørretumbleren.
 • Fejlen kan skyldes en defekt sikkerhedspal og mikroswitch. Sikkerhedspalen er den enhed, der afbryder mikroswitchen, når døren åbnes.

Fejlen kan skyldes, at tørretumbleren har været overophedet. Har den været det, vil overhedningssikringen være koblet fra. På nogle tumblere kobler denne sikring selv til efter et stykke tid, når maskinen er blevet kold igen, men på andre maskiner skal sikringen genindkobles manuelt. Og på andre maskiner igen, vil det være nødvendigt helt at udskifte overhedningssikringen. Overhedningssikringen sidder ofte i forbindelse med eller på varmelegemet og varmelegemet sidder på bagsiden af tørretumbleren. Varmelegemet kan som regel afmonteres ved at løsne skruerne på varmeskjoldet, som er en selvstændig del af bagpladen.

Viser filter tilstoppet

Hvis tørretumbleren viser at filtret er tilstoppet, selvom det er renset, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes overdosering af skyllemiddel ved vask. Dette vil kunne efterlade en usynlig hinde på fnugfiltret, som gør det svært for luften at passere filtret.
 • Fejlen kan skyldes tilfnuggede luftkanaler - disse bør støvsuges.
 • Fejlen kan skyldes en defekt blæsermotor eller et defekt blæserhjul.
 • Fejlen kan skyldes en defekt blæserrem - den kan fx være slap eller knækket.

Fejlen kan skyldes en tilfnugget aftræksslange - denne bør støvsuges.