Gode råd til at rengøre og vedligeholde din vaskemaskine.

1. Rengøring af tørretumbler

Alle udvendige dele af tørretumbleren kan aftørres med en blød klud vredet op i vand eller et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig stærke rengøringsmidler, der kan beskadige overflader på tørretumbleren og følg altid anvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet.

2 .Vedligeholdelse af aftrækstørretumbler

Aftræksslangen og udgangsrøret på tumbleren bør renses med jævne mellemrum, sørg for at holde det fri for fnuller osv. helt eller delvis blokerede luftveje forøger tørretiden og belaster tumblerens varmelegeme unødigt.

Aftræksslangen bør være så kort og have så få bøjninger som overhovedet muligt, den fugtige luft kan kondensere undervejs og blive til vand - en bøjning har ca samme kondenseringseffekt som en meter slange så det er vigtigt, så vidt muligt at undgå bøjninger.

Hvis aftræksslangen er lavet af flex-slange, bør denne være helt udstrakt for da det giver mindst luftmodstand.

3. Vedligeholdelse af kondenstørretumbler

Tøm kondensbeholderen efter hvert  tørring, på den måde undgår du, at maskinen stopper midt i et program pga. fuld beholder.

4. Gælder for vedligeholdelse af både aftræks og kondenstørretumbler

Fnugfiltret kan have forskellige former og størrelser, afhængigt af model og er som regel placeret i lågen. Generelt set for alle tumblere, bør fnugfiltret renses efter hver tørring, således at fnuller ikke hober sig op og kommer ind i tumblerens tørringskanaler. Hvis filtret er tilstoppet og ikke kan renses manuelt, kan det skylles igennem med vand og eventuelt rengøres med en blød børste, hold evt. filtret op i lyset da det godt kan være svært at se om de fine masker er rene eller helt lukkede.

I de fleste modeller med kondens, vil der være et filter nederst i lågeåbningen, dette bør også rengøres jævnligt, brug evt. en støvsuger. I kondenstumblere med varmepumpe (energi kl. A og bedre) er det meget vigtigt at holde filtrene rene og fri for fnuller, når det nederste filter trækkes ud kan man, hvis man ser godt efter, se nogle alu finner, disse finner skal holdes så rene som overhovedet muligt så luften kan passerer uhindret, på nogle modeller sidder der et finmasket net foran disse finner og en meget almindelig fejl på disse tumblere med varmepumpe er, at dette net med tiden bliver lukket til af fint støv osv. kontroller at maskerne ikke er helt eller delvist lukket, rens/vask evt. nettet med en tandbørste og varmt vand. Når den varme og fugtige luft passerer finnerne, kondenserer vandet så det er meget vigtigt at der er fri passage, ellers forøges tørretiden drastisk og tumbleren kan i det hele taget have meget svært ved at tørre tøjet.

Et stoppet filter reducerer tumblerens tørreevne og forlænger tørretiden, dette bevirker, at luften ikke kan passere hurtigt nok og kan føre til en række forskellige fejl i tørretumbleren, bl.a. på grund af overophedning, hvorved maskinens overhedningssikring eller termostat kan slå fra.

Da ikke alle filtre er lige gode, kan luftvejene med fordel støvsuges fra tid til anden. husk at afbryde strømmen til tumbleren inden rensning af luftvejene.

5. Lad ikke din tørretumbler stå ubrugt for længe af gangen

om sommeren, når vejret egner sig til at tørre tøj i det fri, er det vigtigt at du starter din tumbler alligevel, bare en kort tur på et par minutter uden tøj, tørretumbleren kan tage skade af at stå ubrugt i længere tid ad gangen. Når tørretumbleren ikke bruges i længere perioder, tager drivremmen form efter motorakslen og dette kan bevirke, at motoren ikke trækker remmen rundt, men i stedet "glider" og bliver ved med at køre på det samme sted på remmen. Remmen kan blive så varm, at den tager skade og det resulterer ofte i en knækket rem.