Bliver ved med at varme vandet

Hvis vaskemaskinen koger tøjet uanset, hvilket program du vælger, eller hvis den bliver stående og bulderkoger til der ikke er mere vand tromlen, kan årsagen være en af følgende:

  • Det kan skyldes en defekt drifttermostat (variabel termostat). Drifttermostaten giver besked til timeren om, at den rette temperatur er nået, og er denne defekt kan det resultere i forkert vandtemperatur.Ældre maskiner
   Ældre maskiner er udstyret med en termostat med kapilarføler (under tryk).
   Denne føler sidder for enden af et tyndt metalrør, som ikke må afkortes eller have skarpe knæk, da virkningen så vil ophøre.Nyere maskiner
   Nyere maskiner har en NTC-føler, som er en elektronisk føler, der via printet måler den ohmske modstand (denne ændres, når temperaturen ændres
 • Finder du ikke fejlen i en defekt drifttermostat, kan problemet også skyldes en defekt timer eller styreenhed

Centrifugerer med vand i tromlen

Hvis vaskemaskinen centrifugerer med høj vandstand i tromlen, kan årsagen være en af følgende:

  • Der kan være problemer med niveaukontrollen (også kaldet pressostat) eller niveaukontrolslangen. Niveaukontrolslangen er en tynd slange, der løber fra pumpen eller bundslangen til niveaukontrollen. Denne enhed forhindrer normalt, at vaskemaskinen begynder at centrifugere før alt vandet er tømt ud, men den kan svigte på grund af snavs eller svigt i elektronikken.
 • Finder du ikke fejlen i ovenstående, kan en anden mulighed være, at der er fejl i styringen. Er styringen defekt, så kan du købe ny styring til vaskemaskinen

Døren kan ikke åbnes efter vask

Hvis vaskemaskinendøren ikke kan åbnes efter endt vask, kan årsagen være en af følgende:

  • Fejlen kan skyldes en defekt dørlås. Dørlåsen fungerer som sikring for, at du ikke kan åbne lågen under vask og er den defekt, kan du risikere, at du heller ikke vil kunne åbne lågen efter endt vask.
  • Fejlen kan skyldes, at programværket på vaskemaskinen har registreret, at der stadig står vand i tromlen, og det vil derfor være nødvendigt at undersøge om enten trevlesien, afløbsslangen eller eventuelt bundslangen, som sidder mellem kar og pumpe, er tilstoppet.
  • Hvis der ikke er vand i maskinen, kan fejlen skyldes en tilstoppet niveauslange, som er en tynd slange, der ofte går fra pumpehuset eller bundslangen til niveaukontrollen. Du kan rense niveauslangen ved at lægge den i blød.
 • Finder du ikke fejlen i nogle af ovenstående punkter, kan fejlen også skyldes en defekt pressostat (også kaldet niveaukontrol).

Larmer under centrifugering

Hvis vaskemaskinen larmer når den centrifugerer, kan årsagen være en af følgende:

  • Fejlen kan skyldes defekte tromlelejer. Dette vil medføre en bankende eller hylende metallisk lyd, alt afhængig af, hvor medtagne lejerne er. Defekte lejer kan desuden medføre mørke pletter (rust/olieaflejringer) på tøjet.
  • Fejlen kan skyldes defekte støddæmpere. De fleste støddæmpere er friktionsdæmpere, som fungerer via gnidningsmodstanden/friktionen mellem rør og stempel. Slappe støddæmpere bevirker, at maskinens ophæng ikke fungerer og dette vil give slidtage på lejerne. Fejlen vil desuden ofte også - som ved defekte tromlelejer - resultere i en bankende lyd.
  • Fejlen kan skyldes en tilstoppet trevlesi eller et fremmedlegeme i pumpehuset. Begge dele kan resultere i, at vandet ikke kan komme hurtigt nok ud. De fleste vaskemaskiner har en sikring, som bevirker, at de ikke centrifugerer med for meget vand i maskinen. I nogle tilfælde, når vandet ikke kan komme hurtigt nok ud af maskinen, vil man dog kunne opleve, at maskinen centrifugerer med for meget vand, hvilket medfører, at maskinen står uroligt og larmer som følge heraf.
  • Fejlen kan skyldes et fremmedlegeme i vaskemaskinen, fx en kuglepen, en lighter eller en BH-bøjle. Dette vil resultere i støj. Du fjerner fremmedlegemer gennem hullet ved bundslangen eller alternativt gennem hullet hvori varmelegemet sidder. Vær dog særligt opmærksom på, at hvis du fjerner fremmedlegemer gennem hullet hvori varmelegemet sidder, vil varmelegemet muligvis være vanskeligt eller umuligt at genmontere.
 • Fejlen kan skyldes uligevægt i maskinen eller en overfyldt maskine. Begge dele vil kunne medføre ubalance, som får maskinen til at stå uroligt. Uligevægt kan opstå ved vask af større ting - fx ved vask af et dynebetræk, hvor tøjet klumper sig sammen - eller det kan opstå ved vask af for få tekstiler, som suger ekstra meget vand og derved bliver ekstra tunge ved gennemvædning - fx ved vask af et par cowboybukser / jeans eller ved vask af en bademåtte.

Maskinen fyldes med vand (når den er tændt)

Hvis vaskemaskinen bliver ved med at tage vand ind, til den er helt fyldt op, kan årsagen være en af følgende:

  • Fejlen kan skyldes en tilstoppet pressostatslange (også kaldet niveaukontrolslange) - denne går normalt fra bundslangen til niveaukontrollen i toppen af maskinen. Niveaukontrollen reagerer på lufttrykket i slangen, som ændres, når maskinen tager vand ind og lufttrykket i slangen giver timeren signal til at afbryde vandtilførslen, når rette vandmængde er nået. I det tilfælde, at det er en tilstoppet pressostatslange (typisk vil den være stoppet til af snavs og sæberester), vil lufttrykket i slangen ikke ændre sig og derfor registrerer niveaukontrollen ikke vandmængden, hvilket resulterer i, at maskinen bliver ved med at tage vand ind.
   Rens slangen ved at afmontere den og efterfølgende lægge den i blød i lunkent vand.
  • Fejlen kan skyldes, at niveaukontrollen er defekt, hvilket kan resultere i, at den ikke længere giver signal om, at rette vandniveau er nået - se ovenstående afsnit for forklaring på niveaukontrollens funktion.
   Vær opmærksom på, at de fleste vaskemaskiner har flere vandniveauer, idet vandstanden på finvaskprogrammer er højere end på klarvaskprogrammer. I det tilfælde, at det kun er det ene niveau, der er defekt, vil du kunne opleve, at maskinen vasker korrekt på nogle programmer, mens den fyldes helt med vand ved vask på andre programmer.
 • Fejlen kan skyldes en defekt vandventil (også kaldet magnetventil), hvilket vil resultere i, at vaskemaskinen bliver ved med at lukke vand ind.

Maskinen fyldes med vand (selvom den er slukket)

Hvis vaskemaskinen bliver ved med at tage vand ind, selvom den er slukket, kan årsagen være følgende:

 • Fejlen skyldes en defekt magnetventil og denne skal derfor udskiftes.
  Vær særligt opmærksom på, om det vand, som kommer ind i vaskemaskinen er rent. Er det ikke det, kommer det fra afløbsslangen. Dette sker typisk ved, at afløbsslangen er tilsluttet på faldstammen til en køkkenvask, hvor der er problemer med et tilstoppet afløb. Problemet kan også opstå, hvis afløbsslangen er monteret forkert på faldstammen. Ved korrekt montering, skal slangen slå en bue opad, så vandet fra vasken ikke kan løbe ned i vaskemaskinen.

Maskinen går i stå i programmet

Hvis vaskemaskinen går i stå midt i programmet, kan årsagen være en af følgende:

  • Fejlen kan skyldes en tilstoppet si eller slange. Start med at rense trevlesien. Hvis der står vand i vaskemaskinen, selvom du har trevlesien ude, er bundslangen tilstoppet og dette vil resultere i, at vaskemaskinen ikke kommer videre i programmet. Kontrollér, at vandet kan komme ud af afløbsslangen - dette kan fx gøres ved at lægge slangen på gulvet. Afmontér tilløbsslangen ved vaskemaskinen, stik slangen i en spand og kontrollér, at der kommer vand ud, og at der er tryk på vandet.
  • Fejlen kan skyldes et defekt varmelegeme. Hvis vaskemaskinen går i stå i starten af programmet, lige efter, at den har taget vand ind, kan det skyldes at varmelegemet er i stykker. Nogle vaskemaskiner kan vaske i koldt vand, kan din det, bør du prøve at køre et koldtvandsprogram. Hvis vaskemaskinen kan fuldføre programmet i koldt vand, så er det højst sandsynligt varmelegemet, der er defekt.
  • Fejlen kan skyldes fejl på termostaten. Ligger fejlen her, vil maskinen typisk kunne fuldføre programmerne, men den vasker igennem i koldt vand.

Problemer med sæbeindtag

Hvis vaskemaskinen tager sæben fra de forkerte rum, kun tager noget af sæben eller slet ikke tager sæben, kan årsagen være en af følgende:

  • Fejlen kan skyldes lavt vandtryk. Tjek vandtrykket ved at afmontere vaskemaskinens tilløbsslange, stik slangen i en spand og kontrollér, at der er tryk på vandet.
  • Fejlen kan skyldes en tilkalket bruseplade. Brusepladen er den vandfordeler, der sidder over sæbeskuffen - brusepladen har mange huller, ligesom en telefonbruser, deraf navnet. Hvis denne er tilkalket, sendes strålerne i en forkert retning og dette kan medføre, at sæben ikke bliver brugt eller at sæben bruges for tidligt i programmet.
 • Fejlen kan skyldes en defekt vandomskifter. Denne funktion kan være forskellig fra vaskemaskine til vaskemaskine. Vandomskifteren kan være elektronisk, mekanisk eller der kan være en dyse for hvert sæberum. Hvis vandomskifterenheden er defekt, vil maskinen typisk kun tage sæben fra samme rum, men denne fejl kan også skyldes tilkalkning som beskrevet ovenfor. Er vandomskifteren defekt, vil du typisk skulle bruge en ny bruseplad

Slår HFI/HPFI-relæet fra

Hvis vaskemaskinen slår relæet fra under vask, kan årsagen være en af følgende:

  • Ofte vil fejlen skyldes et defekt varmelegeme. Nogle vaskemaskiner har programmer til kold vask, hvis din vaskemaskine har det, kan du teste om fejlen ligger i varmelegemet, ved at køre et koldtvandsprogram igennem. Kan vaskemaskinen gennemføre programmet, har du med stor sikkerhed fundet fejlen.
  • Fejlen kan skyldes en defekt dørlås. Dørlåsen er en elektrisk låseanordning, som sidder indvendigt ved håndtaget. Hvis relæet slå fra straks efter strømmen tilsluttes, kan det være tegn på en defekt dørlås.
 • Fejlen kan skyldes en defekt afløbspumpe eller motor.
 • Fejlen kan også skyldes en utæt pakning eller slange. Relæet vil typisk slå fra, når vandet løbet ned i en elektrisk komponent, da dette resulterer i en kortslutning.

Sorte pletter på tøjet efter vask

Hvis dit vasketøj får sorte pletter efter vask, pletter som det ikke havde inden det blev lagt i maskinen, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes belægninger på tromlen. Ved overdosering af sæbe kan der komme belægninger på tromlens yderside. Når tøjet centrifugeres til det yderste lag tøj blive presset ind til hullerne i tromlen, hvorved det kommer i kontakt med belægningerne, som påfører tøjet sorte pletter. Hvis dette er årsagen til pletterne, vil pletterne ofte være ringformede og have samme mønster som hullerne i tromlen. Vil du undgå sorte pletter på tøjet efter endt vask, så læs mere under vedligeholdelse og rengøring af vaskemaskine.

Fejlen kan skyldes et defekt leje. Et defekt hovedleje, kan resultere i, at der kommer olie- eller rustpletter på vasketøjet.

Tømmer ikke vandet ud

Hvis vaskemaskinen ikke vil tømme vand ud, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes, at trevlesien eller pumpehuset er tilstoppet.
 • Fejlen kan skyldes, at pumpevingen ikke kan drejes rundt. Test med fingeren, en skruetrækker eller lignende, om pumpevingen kan dreje rundt. Kan den ikke dreje rundt, bør du finde ud af, hvad der blokerer vingen og fjerne det.
 • Fejlen kan skyldes en tilstoppet afløbsslange eller afløb.
 • Fejlen kan skyldes en tilstoppet bundslange. Bundslangen er en stor harmonikaslange mellem vaskekarret og pumpen. Hvis der står vand i maskinen selvom du har trevlesien ude, vil det være bundslangen, der er tilstoppet.

Hvis alle ovenstående punker er i orden, kan fejlen skyldes en defekt pumpe. Er pumpen defekt, vil du ofte kunne opleve, at den ikke tømmer vandet ud og der dermed vil være vand i maskinen.

Vand ud af sæbeskuffen

Hvis der kommer vand ud af vaskemaskinens sæbeskuffen, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes en sæbeprop, som opstår ved længere tids overdosering af sæbe eller skyllemiddel. Du kan forsøge at afhjælpe problemet ved at hælde varmt vand i sæbeskuffen, når det har stået lidt, kan du være heldig, at sæbeproppen opløses. Afhjælper dette ikke problemet, vil det være nødvendigt at afmontere sæbeslangen og lægge den i blød i lunkent vand.
 • Kommer der kun lidt vand ud af sæbeskuffen, kan fejlen skyldes, at de små huller i brusepladen - pladen over sæbeskuffen - er tilkalkede. Præcis som med en telefonbruser, kan tilkalkning få strålerne til at stå i forkerte retninger. Afmontér og afkalk brusepladen for at afhjælpe problemet.

Vand under maskinen

Vand under vaskemaskinen, kan skyldes en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes at trevlesien ikke er spændt ordentligt fast, eller at den er tilstoppet. Rens trevlesien og spænd den ordentligt, men pas samtidig på ikke at overspænde den. Nogle gange kan man opleve, at trevlesien nærmest er "groet fast" og den kan synes helt umulig at få ud. I dette tilfælde kan den eneste løsning være, at bruge værktøj - du bør dog være forsigt, da trevlesien nemmere går i stykker, når den tages ud med værktøj end med håndkraft.
 • Fejlen kan skyldes, at tilgangsslangen ikke er spændt ordentligt fast på vandhanen og vaskemaskinen - kontrollér om dette er tilfældet.
 • Fejlen kan skyldes, at afløbet eller afløbsslangen er tilstoppet - kontrollér om dette er tilfældet. Du kan kontrollere om slangen er tilstoppet, ved at puste igennem den. Er den tilstoppet, kan du forsøge at rense den ved hjælp af en gardinspiral eller lignende.
 • Fejlen kan skyldes, at dørbælgen er revnet eller hullet. I dette tilfælde vil det være nødvendigt at udskifte dørbælgen.
 • Fejlen kan skyldes, at der kommer vand ud af sæbeskuffen, som løber ned foran og udvendigt på vaskemaskinen og ned på gulvet.
 • Er alle ovenstående punkter i orden, kan fejlen skyldes en utæt pumpe, slange eller defekte samlinger inde i vaskemaskinen - kontrollér derfor disse. Du vil typisk kunne tjekke for utætheder, ved at tippe vaskemaskinen - tjek om der er spor af vand og følg sporene, for at finde frem til utæthederne.

I tilfælde af at problemet har stået på i længere tid, vil kalkaflejringer eller rust ofte kunne afsløre, hvorfra vandet kommer.

Vandet løber lige gennem maskinen

Hvis vandet løber igennem vaskemaskine - det vil sige, at maskinen bliver ved med at tage vand ind og lukke det ud samtidig, kan årsagen være følgende:

 • Fejlen kan skyldes, at der er problemer med installationen af afløbsslangen - vær opmærksom på, at denne fejl sagtens vil kunne opstå efter længere tids problemfri funktion. Hvis enden af slangen slutter under vandniveauet i vaskemaskinen, vil det resultere i, at der dannes undertryk og vandet suges ud af vaskemaskinen. Vaskemaskinen har en niveaukontrol, som skal sikre, at vaskemaskinen får den korrekte mængde vand ind og da dette ikke sker, bliver vaskemaskinen ved med at tage vand ind.
  Det anbefales, at slangen monteres ca. 80-90 cm over gulvhøjde. Dette gøres fx ved at stikke slangen i et løstomsluttende plastikrør, som sidder monteret i afløbet.

Af eksempler på fejlinstallation af afløbsslange kan nævnes følgende:

 1. Vandslangen ligger langs gulvet
 2. Vandslangen hænger på kanten af toilettet i den bøjle om fulgte med vaskemaskinen
 3. Vandslangen slutter over vandniveauet, men er spændt fast uden om afløbsrøret. På denne måde fungerer afløbsrøret som forlænger og derved dannes der undertryk.

Slangen er hævet over gulvhøjde og i den anbefalede højde på 80-90 cm, men vaskemaskinen står på en forhøjning, sokkel, vaskestativ eller lignende, hvorved vandniveauet i maskinen er højere end enden af slangen, og derved dannes der undertryk.

Vaskemaskine giver stød

Hvis din vaskemaskine giver stød, kan årsagen være følgende:

Hvis din vaskemaskine giver stød, kan årsagen skyldes, at der mangler jordforbindelse til vaskemaskinen. De fleste vaskemaskiner er 230V maskiner, og dem må man gerne selv tilslutte – og dermed også tjekke, om vaskemaskinen er tilsluttet jord. Det vil sige, at hvis din vaskemaskine har en stikprop, må du gerne selv tilslutte den. Det stik, som der følger med din vaskemaskine fra ny er et Schuko-stik. Det er en Eu-standard, som vi ikke bruger i Danmark. Det stik kan enten skiftes til et dansk tre-benet jordstik, eller du kan købe en omformer.

Vaskemaskine hopper og står uroligt

Hvis vaskemaskinen står uroligt, kan årsagen være en af følgende:

 • Hvis det er en helt ny vaskemaskine, så er det sandsynligt, at maskinen hopper, fordi transportbeslagene stadig sidder på. Transportbeslagene afmonteres normalt fra bagsiden af vaskemaskinen.
 • Fejlen kan skyldes defekte lejer. Dette vil ofte medføre en bankende eller hylende metallisk lyd, alt afhængig af hvor medtagne lejerne er. Defekte lejer medfører desuden også ofte mørke pletter (rust/olieaflejringer) på tøjet.
 • Fejlen kan skyldes defekte støddæmpere. De fleste støddæmpere er friktionsdæmpere, som fungerer via gnidningsmodstanden (friktionen) mellem rør og stempel. Slappe dæmpere bevirker, at vaskemaskinens ophæng ikke fungerer og dette medfører slidtage på lejerne, hvilket ofte også resulterer i en bankende lyd.
 • Fejlen kan skyldes en tilstoppet trevlesi eller et fremmedlegeme i pumpehuset, som bevirker, at vandet ikke kommer hurtigt nok ud. De fleste vaskemaskiner har en sikring (niveaukontrol), som bevirker, at de ikke centrifugerer med for meget vand i. Er denne sikring defekt, vil problemet med vand i maskinen under centrifugering, kunne opstå, fordi vandet ikke kan komme hurtigt nok ud. Dette vil medføre, at vaskemaskinen står uroligt.
 • Fejlen kan skyldes en overfyldt vaskemaskine eller stor uligevægt, hvilket ligeledes kan medføre ubalance, som får maskinen til at stå uroligt. Uligevægten kan fx opstå ved vask af større ting - fx et dynebetræk - eller for få ting - fx jeans / cowboybukser.
 • Fejlen kan skyldes, at vaskemaskinen ikke står i vater - eventuelt som følge af, at vaskemaskinen står på et glat underlag og den på den måde har mulighed for at flytte sig under centrifugering. Afhjælp problemet ved at sætte vaskemaskinen på et skridsikkert underlag. Du kan evt. bruge et sæt gummifødder, som kan lægges under de eksisterende plastikfødder.

Hvis der er hældning på gulvet, vil vaskemaskinen også kunne flytte sig under centrifugering og i dette tilfælde anbefales det ligeledes, at du sætter vaskemaskinen på gummifødder eller andet skridsikkert underlag. Gummifødderne hjælper desuden til at modvirke, at støj forplanter sig ned i gulvet ved centrifugering.

Vaskemaskine kan ikke tændes

Hvis vaskemaskinen ikke vil tænde, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan ligge i stikkontakten. Start derfor med at kontrollere, at stikkontakten virker, ved at tilslutte et andet elektrisk apparat. Virker stikkontakten ikke, kan det skyldes en sprængt sikring. Det vil være sikringen i målertavlen, som skal skiftes, da der ikke sidder sikringer i vaskemaskinen.
 • Er der strøm til stikkontakten, kan fejlen skyldes, at netledningen og tilslutningsboksen på vaskemaskinen er defekte. Kontrollér desuden også ledninger og stik inde i vaskemaskinen, mellem kabinet og tromle.
 • Fejlen kan også skyldes, at dørlåsen er defekt. Dørlåsen er det relæ, der sikrer, at lågen ikke kan åbnes under vask.

Finder du ikke fejlen i ovenstående, bør du efterfølgende kontrollere støjkondensator (mål gennemgangen, for at finde ud af om denne er defekt) og afbryder.

Vaskemaskine lugter

Hvis din vaskemaskine lugter surt, muggent eller jordslået, kan årsagerne være en af følgende:

 • Hvis vaskemaskinen lugter surt, kan fejlen skyldes overdosering af sæbe. Overdosering af sæbe vil ofte resultere i, at der dannes en belægning på tromlens yderside. Denne belægning kan være flere millimeter tyk og vil med tiden begynde at afgive lugt til tøjet under og efter vask.
 • Hvis vaskemaskinen lugter råddent, nærmest kloakagtigt, kan fejlen skyldes, at afløbsslangen er monteret forkert eller at der er snavs i vandlåsen. Når afløbsslangen er monteret korrekt, sidder den før vandlåsen. Ved gulvafløb er vandlåsen oftest indbygget i gulvet, men ved køkkeninstallationer er vandlåsen den u-formede del af afløbsrøret.
 • Hvis vaskemaskinen lugter muggent, kan fejlen skyldes, at lågen har været lukket i længere tid. Når vaskemaskinen ikke er i brug, bør lågen altid stå åbent, for at undgå ildelugt. Sæbeskuffen kan desuden også med fordel være trukket lidt ud, så vaskemaskinen også kan blive udluftet denne vej igennem.

Hvis du har gennemgået ovenstående punkter, uden at finde årsagen til lugten, kan fejlen skyldes manglende vedligehold af vaskemaskinen. Klik her for at læse mere om vedligeholdelse og rengøring af vaskemaskine.

Vaskemaskine tager ikke vand ind

Hvis vaskemaskinen ikke tager vand ind, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes, at trevlesien er tilstoppet af snavs eller fremmedlegemer. Kontrollér derfor trevlesien for snavs. Vær opmærksom på, at når du fjerner trevlesien i bunden af vaskemaskinen, kan der komme vand ud. For at undgå vand på gulvet, kan du evt. sætte en skål eller en bakke under.
 • Fejlen kan skyldes problemer med vandtilførslen - kontrollér om vandslangen sidder korrekt på vandhanen.
 • Fejlen kan skyldes kalk og grus i sandfiltret ved slangeforskruningen, som også kan resultere i problemer med vandtilførslen. Sandfiltret er en slags si, som er placeret for enden af tilløbsslangen, hvor tilløbsslangen skrues på hanen.
 • Fejlen kan skyldes for lavt vandtryk. Du kan teste det ved, at skrue slangen af hanen, tænde for hanen og lade vandet løbe fra hanen ned i en spand. Eller du kan afmontere slangen fra vaskemaskinen, åbne for vandet og lade det løbe ned i en spand.
 • Fejlen kan skyldes, at magnetventilen har sat sig fast og derfor ikke åbner/lukker for vandet. I dette tilfælde vil du være nødt til at udskifte magnetventilen.
 • Fejlen kan skyldes, at slangen mellem niveaukontrollen og pumpen eller bundslangen er stoppet til med kalk og sæberester. Dette vil resultere i, at niveaukontrollen ikke kan måle vandstanden og derfor tager vaskemaskinen ikke vand ind. Rens slangen ved at lægge den afmonterede slange i blød i lunkent vand.

Fejlen kan skyldes, at der allerede er vand i vaskemaskinen. Dette kan fx være, hvis den ikke har tømt vandet efter tidligere vask. I dette tilfælde, vil du være nødt til at udskifte pumpen.

Vaskemaskine varmer ikke

Hvis din vaskemaskine ikke varmer vandet, kan årsagerne være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes, at varmelegemet er defekt. Hvis vaskemaskinen går i stå midt i programmet, er det ofte varmelegemet, der er defekt.
 • Fejlen kan skyldes, at NTC-føleren (også kaldet en temperaturføler) er defekt. I dette tilfælde, vil vaskemaskinen som regel vaske i koldt vand, men den vil dog ofte kunne afslutte programmet.
 • Fejlen kan skyldes en defekt niveauføler (også kaldet pressostat). Dette vil ofte resultere i, at der er for lidt vand i maskinen.

Hvis du ikke finder fejlen i ovenstående punkter, og vaskemaskinen afslutter programmet, men vasker i koldt vand, kan fejlen også skyldes en defekt styring. Køb en ny styring til din vaskemaskine

Vaskemaskine vasker ikke rent

Hvis din vaskemaskine ikke vasker rent, kan årsagerne være en af følgende:

 • Hvis din vaskemaskine ikke vasker rent, kan årsagen skyldes, at vaskemaskinen er overfyldt. Fyld ikke mere vasketøj i tromlen, end den har kapacitet til. Hvis der er for meget vasketøj i tromlen, vil vaskemidlet ikke blive ordentligt opløst, og det kan resultere i sæbepletter på vasketøjet og stadig snavset vasketøj. En god tommelfingerregel er, at du skal kunne have din knyttede næve i tomrummet over vasketøjet uden at presse tøjet sammen.
 • Hvis din vaskemaskine ikke vasker rent, kan årsagen skyldes, at du enten bruger for meget eller for lidt vaskemiddel. Doseringen af vaskemiddel er vigtigt, da for lidt vaskemiddel vil resultere i at vaskemaskinen ikke kan vaske rent – og for meget vaskemiddel gør at vaskemaskinen ikke kan opløse det hele. Det resulterer i belægninger på tromlen. Belægningerne kan både give pletter på tøjet, samtidig med at det forkorter vaskemaskinens levetid.
  Det kan også skyldes, at vaskemaskinen trænger til at blive renset. Du vasker dit vasketøj i vaskemaskinen – men du skal også huske, at rengøre vaskemaskinen, så den kan gøre sit arbejde bedst muligt.
  Læs her, hvordan du bedst muligt vedligeholder og plejer din vaskemaskine.
 • Hvis din vaskemaskine ikke vasker rent, kan årsagen skyldes, at vaskemaskinen ikke varmer vandet.
 • Hvis din vaskemaskine ikke vasker rent, kan årsagen skyldes, at der er en fejl med vandniveauet. Hvis der er for lidt vand i vaskemaskinen, vil den ikke vaske tøjet optimalt. Pressostaten (niveaukontrollen) vil måske være defekt og i givet fald skal udskiftes.
 • Hvis din vaskemaskine ikke vasker rent, kan årsagen skyldes, at pressostatslangen er tilstoppet – og så virker pressostaten (niveaukontrollen) ikke. Du kan tage slangen af og skylle den ren, således der igen er fri passage.

Hvis din vaskemaskine ikke vasker rent, kan årsagen også skyldes, at remmen på vaskemaskinen er knækket. Det vil resultere i, at tromlen ikke drejer rundt under vask.

Vaskemaskine vil ikke centrifugere

Hvis vaskemaskinen ikke vil centrifugere, kan årsagen være en af følgende:
Sikr dig først, at du ikke har fravalgt centrifugering - mange vaskemaskiner har en separat knap til dette.

 • Fejlen kan skyldes ubalance i tromlen, som kan opstå ved vask af én stor ting eller få ting - det kan fx være en bademåtte, som suger meget vand og derved bliver meget tung ved vask. Ved vask af tekstiler som bademåtter vil der ikke kunne skabes balance i tromlen og mange nyere maskiner har en balancekontrol, som forhindrer, at vaskemaskinen ødelægger sig selv - en slags centrifugeringsovervågning, som kontrollerer, at der er balance i tromlen, når vaskemaskinen skal centrifugere. Problemet kan typisk afhjælpes ved at fylde noget mere tøj i tromlen (fx håndklæder) og så prøve at køre programmet igen.
 • Fejlen kan skyldes, at maskinen ikke tømmes for vand. De fleste vaskemaskiner har en indbygget sikring, som gør, at vaskemaskinen ikke kan centrifugere med vand i. Vaskemaskinen pumper vand ud før hver centrifugering og i det tilfælde at slangen eller pumpen er tilstoppet, vil denne funktion ikke kunne gennemføres. Kontrollér derfor at afløb og afløbspumpe fungerer, kontrollér også pumpehuset for løse genstande, som kan forhindre pumpen i at fungere efter hensigten.
 • Fejlen kan skyldes, at lejerne er defekte. Defekte lejer kan resultere i, at tromlen "går stramt" eller slet ikke kan dreje rundt. Når du tjekker lejerne, bør du samtidig kigge efter fremmedlegemer i vaskemaskinen.
 • Fejlen kan skyldes drivremmen. Drivremmen kan både side forkert og den kan være defekt. Start med at tjekke, at den sidder som den skal. Gør den ikke det, bør du sætte den på plads.
 • Fejlen kan skyldes slidte motorkul. Motorkullene sidder overfor hinanden - på hver sin side af kommutatoren, som er den del på motoren, som kulstavene trykker imod. Kullene holdes ind mod kommutatoren af små fjedre, men i det tilfælde at motorkullene er slidte, vil et mekanisk stop bevirke, at kullene mister forbindelsen til kommutatoren. Er kullene beskadigede, bør du altid sørge for at udskifte dem. Du bør desuden kontrollere kommutatoren for grater - fastbrændt kulstøv. Dette kan du fjerne med en slibesten, samtidig med, at du drejer motoren rundt med håndkraft. Fjern efterfølgende den løse kulstøv - dette gøres fx ved at puste med trykluft.

Hvis du har gennemgået alle ovenstående punkter, uden at finde årsagen til fejlen, kan årsagen muligvis findes i en defekt motor eller motorstyring. Både motor og motorstyring kan du også skifte selv -

Vaskemaskine ødelægger og laver huller i tøjet

Hvis du finder små huller i vasketøjet, når du tager det ud af vaskemaskinen, kan årsagen være en af følgende:

 • Huller i tøjet kan opstå, hvis du benytter et pletfjerningsmiddel, når du vasker. Du skal være påpasselig med, at lade pletfjerningsmidlet sidde for længe på tøjet, da dette kan forårsage huller i vasketøjet. Læs altid pletfjerningsmidlets brugsvejledning, for at undgå ødelagt tøj.
 • Huller i tøjet kan opstå, hvis du bruger blegemidler, når du vasker dit tøj. I tilfælde af, at blegemidlet ikke er helt opløst, når det kommer i kontakt med tøjet, kan det ætse huller i tøjet. Tilsæt derfor altid blegemidlet i vaskemaskinens sæbeskuffe, for bedst muligt at undgå huller i vasketøjet.
 • Huller i tøjet kan også skyldes, at tænderne på lynlåse river hul i vasketøjet, når det køres rundt i vaskemaskinen. Bukseknapper kan ligeledes forårsage huller i tøjet. Du bør derfor altid sørge for at knappe knapper og lyne lynlåse.
 • Huller i tøjet kan skyldes fremmedlegemer mellem tromlen og vaskekarret - fx kuglepenne, BH-bøjler og lignende. Du kan fjerne fremmedlegemer via hullet ved bundslangen eller via det hul som varmelegemet sidder i - vær dog særligt opmærksom på, at hvis du afmonterer varmelegemet for at fjerne fremmedlegemer, kan varmelegemet være svært eller umuligt at genmontere. På nogle vaskemaskiner vil det være muligt at fjerne de medbringere (også kaldet valke), som sidder i tromlen og derved vil du kunne få adgang til eventuelle fremmedlegemer. Medbringerne er i nogle tilfælde skruet fast fra den modsatte side af tromlen.
 • Huller i tøjet kan skyldes sølvfisk og sandkorn. Sandkorn, som sidder på indersiden af vaskemaskinen, kan forårsage huller i tøjet og sølvfisk, kan ligeledes forårsage huller i tøjet. Sølvfisk er små skadedyr, der elsker fugt og mørke, hvilket gør at din vaskemaskine giver dem ideelle levebetingelser. I mangel af bedre føde, kan sølvfisk finde på at tage bittesmå bidder af dit bomuldstøj og når tøjet vaskes, slides hullerne større, så du til sidst vil kunne se et hul på størrelse med et knappenålshoved. Du kan så vidt muligt undgå sølvfisk i din vaskemaskine ved at lade lågen og sæbeskuffen stå åben, når maskinen ikke bruges, på denne måde undgår du, at der dannes for meget fugt. Det er også en god idé at vaske ved høje temperaturer engang imellem, på denne måde bekæmper du både sølvfisk og dårligt miljø i vaskemaskinen. Find flere råd til at bekæmpe dårligt miljø og lugt i vaskemaskinen i menuen "vedligeholdelse vaskemaskine".

Sidst, kan huller i tøjet også skyldes en defekt dørbælg. Dørbælgen er den gummipakning, som sidder mellem vaskekarret og kabinettet, er denne defekt vil den kunne forårsage huller i tøjet. Du bør derfor undersøge dørbælgen for slidmærker og "gummifnuller", selvom du ikke finder hverken slidmærker eller "gummifnuller" vil dørbælgen godt kunne være defekt alligevel, da tegnene ikke altid er synlige. Finder du ud af, at dørbælgen er defekt, bør du udskifte