Belægninger på servicet

Hvis der er belægninger på servicet efter endt opvask, kan årsagen være en af følgende:

Hvide belægninger på servicet, det indvendige kabinet eller varmelegemet:

 • Fejlen kan skyldes overdosering af sæbe. Denne fejl ses ofte ved brug af vasketabletter
 • Fejlen kan skyldes, at opvaskemaskinen mangler salt. Kontrollér, at der er salt i saltbeholderen, som sidder i bunden af maskinen. Undersøg samtidig om saltindstillingen passer til den hårdhedsgrad, som vandet har i dit område. Læs brugsanvisningen til din maskine, for korrekt saltindstilling i forhold til vandets hårdhedsgrad. Har du ikke brugsanvisningen til din maskine, så bør du starte midt i skalaen og prøve dig frem, indtil du rammer et acceptabelt resultat. Du bør dog vente 2-3 opvaske, inden du ændrer på indstillingen.
 • Fejlen kan skyldes, at opvaskemaskinen trænger til en rengøring.
 • Fejlen kan skyldes, at saltanlægget er tilstoppet. Inden opvaskemaskinen tages i brug første gang, skal der hældes vand i saltbeholderen - med mindre, at der står noget andet i din brugsanvisning. Er dette ikke blevet gjort, kan det resultere i en tilstoppet saltbeholder. Kontrollér evt. også om saltventilen er blokeret af sammenklumpet salt. Er den det, kan du forsøge at afhjælpe problemet ved at tømme saltbeholderen, fylde den med vand og lade beholderen stå i et døgns tid. Afhjælper dette ikke dit problem, bør du afmontere saltventilen, som sidder på saltbeholderen og efterfølgende rense beholderen ved stemplet.

Fejlen kan skyldes, at indløbskammeret er defekt eller tilstoppet. Indløbskammeret er et stort fladt kammer, som sidder i den ene side, hvor indløbsvandet og det saltholdige vand blandes. Er kammeret tilstoppet, bør du rense det.

Flyverust på bestik

Sådan undgår du flyverust i opvaskemaskinen

Kender du problemet med grimme pletter og rust på bestik, der har været i opvaskemaskinen? Selv dit bestik i rustfrit stål kan få rustpletter i opvaskemaskinen.

Hvad er flyverust?

Flyverust er små rustpletter, som dit bestik kan få, når det bliver vasket i opvaskemaskinen. Rustpartiklerne cirkulerer i opvaskemaskinen, når vandet spules rundt i maskinen. Der er flere forskellige årsager til flyverust:

Køkkenredskaber af jern

Flyverust kan opstå, hvis du vasker køkkenredskaber eller andre remedier lavet af jern i opvaskemaskinen. Rusten fra redskaberne af jern vil sprede sig med vandet og sætte sig som flyverust på bestikket i opvaskemaskinen. Mange af køkkenredskaberne, som vi har liggende i køkkenskuffen, er lavet af jern – og de bør derfor undgås i opvaskemaskinen. De store syndere, når det drejer sig om rust i opvaskemaskinen, er:

 • Hvidløgspressere
 • Ostehøvle
 • Sigter/Sier
 • Æggedelere

Hvis dine køkkenredskaber eller andre ting, du vasker i opvaskemaskinen, allerede er plaget af rust, vil det kunne sprede sig til rust i opvaskemaskinen og på dit service.

Beskadigede eller rustne trådkurve

Flyverust i opvaskemaskinen kan også skyldes en beskadiget eller rusten trådkurv. Det kan være en fordel at tjekke dine trådkurve for skader. Hvis plastbelægningen på trådkurvene skaller af, vil metallet inden i være blotlagt. Det betyder at, det hurtigere vil begynde at ruste på grund af salt-mængden i opvaskevandet. Denne rust vil sprede sig med vandet og sætte sig som rust på bestik og service i opvaskemaskinen.

I mange tilfælde er det muligt at reparere selve trådkurven med Kurve-fix i stedet for at skifte hele trådkurven ud. Kurve-fix er beregnet til udbedring af småskader. Holdbarheden afhænger således af, hvor hurtigt der sættes ind over for rustdannelser – samt hvor omhyggeligt Kurve-fix bliver påført på det angrebne område.

For meget salt i opvaskemaskinen

Rust i opvaskemaskinen kan også skyldes for meget salt i opvaskemaskinen. Enten som resultat af spild ved saltpåfyldningen eller salt fra det snavsede service. Du bør altid være forsigtig ved påfyldning af salt, da det kan ætse gennem den rustfrie bund på opvaskemaskinen. Skulle det ske at saltet ætser hul, er det muligt at reparere hullet ved at komme varmebestandig silikone omkring hullet og derefter lukke hullet med en rustfri skrue. Silikonen vil sørge for, at hullet lukker tæt.
Vær desuden opmærksom på, at der er forskel på rustfrit stål - noget rustfrit stål er "mindre rustfrit" end andet og vil være mere følsomt over for store koncentrationer af salt.

Sådan fjerner du flyverust i opvaskemaskinen

Det første du skal gøre, i kampen mod flyverust i opvaskemaskinen, er at fjerne kilden til flyverust. Sørg for at køkkenredskaber og andre remedier af jern ikke bliver vasket i opvaskemaskinen, samt at dine trådkurve er repareret, hvis plastbelægningen har været brudt.

For at fjerne flyverust i opvaskemaskinen, kan du forme en kugle af sølvpapir. Kuglen skal ikke være sammenpresset, men blot løst sammenkrøllet. Læg kuglen af sølvpapir i bestikkurven og kør en almindelig vask med din fyldte opvaskemaskine. Sølvpapirskuglen fanger rusten, således at det ikke sætter sig på dit bestik. Hvis ikke al flyverusten forsvinder gentages proceduren.

Sådan fjerner du flyverust på bestik

Hvis skaden allerede er sket, og der er kommet flyverust på bestik i opvaskemaskinen, kan du pudse bestikket af i stålrens. Gnid stålrens på det angrebne område med en ren klud – husk at skylle bestikket grundigt efterfølgende.

Maskinen fyldes med vand

Hvis opvaskemaskinen fyldes med vand, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes en defekt magnetventil og du bør derfor udskifte denne. Vær opmærksom på, om det vand, som kommer i opvaskemaskinen er rent. Er det ikke det, kommer det fra afløbsslangen. Dette opstår ved, at afløbsslangen er tilsluttet på faldstammen til en køkkenvask, hvor der er problemer med et tilstoppet afløb, eller at afløbslangen er monteret forkert på faldstammen. Slangen skal slå en bue opad, så vandet fra vasken ikke kan løbe ned i maskinen.

Hvis opvaskemaskinen bliver ved at tage vand ind, når den er startet - og kun når den er startet - kan dette skyldes, at niveauregulatoren eller niveauregulatorslangen er tilstoppet eller defekt.
Slangen kan lægges i blød i lunkent vand indtil snavset er opløst og kan skylles ud.

Opvaskemaskine kan ikke tændes

Hvis din opvaskemaskine ikke kan tændes, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes strømkilden. Start derfor med at kontrollere stikkontakt og netledning.
 • Fejlen kan skyldes sprængte sikringer i målertavlen (der er normalt ikke sikringer i opvaskemaskiner), kontrollér derfor målertavlen.
 • Fejlen kan skyldes, at afbryderen til tænd/sluk er defekt. Kontrollér derfor denne - du finder den i panelet, bag knappen.
 • Fejlen kan skyldes, at mikroswitchen er defekt. Mikroswitchen sørger for, at opvaskemaskinen slukker, når lågen åbnes. Mikroswitchen sidder i panelet ved dørlåsen.

Finder du ikke fejlen i ovenstående, kan det også være timeren eller styringen, der er defekt.

Opvaskemaskine larmer eller hyler

Hvis din opvaskemaskine larmer eller hyler, kan årsagerne være en af følgende:

 • Hvis din opvaskemaskine larmer eller hyler, kan det skyldes, at spulearmen eller spulepumpen er tilstoppet. Spulepumpen sørger for at pumpe vand op i spulearmen på opvaskemaskinen. Sidder der noget i klemme her, kan der opstå en hyle-lyd. Madrester kan sætte sig fast i spulearmens dyser. Rens spulearmen og spulepumpen ved at skylle dem med varmt vand. Hvis der sidder genstande; fjern dem da forsigtigt. Du kan bruge en tandstik til de små huller i spulearmen. Hvis spulearmen eller spulepumpen er slidt eller defekt, skal du udskifte disse.
 • Hvis din opvaskemaskine larmer eller hyler, kan det skyldes, at der sidder noget fast i afløbspumpen eller afløbsslangen. Du kan rense afløbsslangen ved at skylle den med varmt vand. Afløbspumpen sidder i bunden af opvaskemaskinen. Du skal dreje på filterenheden, som sidder i bunden af din opvaskemaskine, så den løsner sig og nemt kan tages op. Nede i hullet finder du din afløbspumpe. Det kan være, at der sidder en lille lås, som du kan tage fat i og fjerne for at komme til din afløbspumpe. Oppefra kan du se, om der sidder noget i afløbspumpen. Den lille propel skal være let at dreje rundt med fingeren. Sidder der noget, skal du fjerne det forsigtigt. Er der intet, der sidder fast eller i klemme, kan det være afløbspumpen, der er gået i stykker
 • Hvis din opvaskemaskine larmer under vask, kan det skyldes, at spulearmen slår mod servicet. Hvis servicet ikke er placeret korrekt, kan det ligeledes blive flyttet rundt under vask. Omplacer servicet og fortsæt det igangværende program.
  Det kan også skyldes, at der ikke er meget service i opvaskemaskinen. Det kan gøre, at vandstrålen fra spulearmen rammer siden af opvaskemaskinen, og derfor larmer.

Hvis din opvaskemaskine larmer, kan det skyldes, at afløbspumpen pumper uden vand. Forsøger opvaskemaskinen at pumpe vand ud uden held, kan det skyldes at niveaukontrollen er defekt. Niveaukontrollen sikrer at opvaskemaskinen tager den korrekte mængde af vand ind.

Opvaskemaskine lugter

Hvis din opvaskemaskine har en ildelugt, kan det skyldes en af følgende årsager:

 • Ildelugten kan skyldes fugtigt miljø - du afhjælper bedst dette ved at lade opvaskemaskinedøren stå på klem, når opvaskemaskinen ikke er i brug. På den måde minimere du fugten i opvaskemaskinen.

Ildelugten kan også skyldes, at opvaskemaskinen trænger til en rengøring. Du bør starte med at læse brugsanvisningen, for at se om producenten giver nogle modelspecifikke råd til dette. Gør de ikke det, så start med at tømme opvaskemaskinen. Rengør den efterfølgende udvendigt. Vask opvaskemaskinens dørpakning og dørens sider. Rengør efterfølgende opvaskemaskinen indvendigt - aftør siderne indvendigt, rengør trådkurvene, bestikkurvene og filtrene. For grundigere rengøring, kan du evt. benytte vand blandet med klorin til rengøring af opvaskemaskinen. Hjælper ovenstående ikke, så kan det hjælpe at bruge rengøringsmiddel lavet særligt til formålet.

Opvaskemaskine tørrer ikke

Hvis din opvaskemaskine ikke tørrer, kan årsagerne være en af følgende:

 • Hvis din opvaskemaskine ikke tørrer, kan det skyldes, at opvaskemaskinen mangler afspændingsmiddel. Afspændingsmiddel skal påføres jævnligt, da det fjerner overfladespændingen i vandet, så vandet glider af servicet under tørringen. Læs vores guide til vedligeholdelse af din opvaskemaskine her.
 • Hvis din opvaskemaskine ikke tørrer, kan det skyldes, at du vasker meget plastik op. Plastik holder ikke nær så længe på varmen som glas og porcelæn – det betyder, at der skabes kondensvand i opvaskemaskinen. Det resulterer i, at servicen er våd, når du åbner for opvaskemaskinen.
 • Hvis din opvaskemaskine ikke tørrer optimalt, kan det skyldes, at du tager servicet ud for tidligt. I nogle opvaskemaskiner kører tørreblæseren videre i nogle minutter efter at vaskeprogrammet er færdigt. Varmt service er mere modtageligt over for stød og kan derfor lettere gå i stykker, så lad det tørre og køle helt af i opvaskemaskinen. På denne måde får du både tørt service samtidig med, at du passer på det.

Hvis din opvaskemaskine ikke tørrer, kan det skyldes en simpel ting: at du skyller servicet af, inden du sætter det i opvaskemaskinen. Nyere opvaskemaskiner afkorter vasketiden, hvis servicet er skyllet af – og det betyder, at opvaskemaskinen ikke bliver varm nok til at tørringen fungerer optimalt. Du skal derfor blot skrabe tallerkenen fri for grove madrester, inden den bliver sat i.

Opvaskemaskine varmer ikke vandet

Hvis din opvaskemaskine ikke varmer vandet, kan årsagerne være en af følgende:

 • Hvis din opvaskemaskine ikke varmer vandet, kan det skyldes, at filtret/bundsien trænger til at blive renset eller udskiftet, hvis det er defekt. Hvis ikke der kan komme tilstrækkelig med vand ind i maskinen, vil varmen automatisk slå fra.

Hvis din opvaskemaskine ikke varmer – eller hvis den er meget lang tid om at blive færdig, kan det skyldes, at varmelegemet er gået i stykker. Hvis varmelegemet er gået i stykker, skal dette skiftes, da det både sørger for at varme vandet og efterfølgende tørrer servicen i opvaskemaskinen.

Opvaskemaskine vasker ikke rent

Hvis din opvaskemaskine ikke vasker rent, kan årsagerne være en af følgende:

 • Hvis din opvaskemaskine ikke vasker rent, kan det skyldes, at madrester har tilstoppet afløbet eller filtret. Det resulterer i, at det er snavset vand, der cirkulerer i opvaskemaskinen. Rengør derfor din opvaskemaskine jævnligt. Rengøring og vedligeholdelse af din opvaskemaskine kan ligeledes forlænge opvaskemaskinens levetid.
 • Hvis din opvaskemaskine ikke vasker rent, kan det skyldes, at filtret i opvaskemaskinen ikke sidder korrekt. Undersøg at det sidder, som det skal – og hvis ikke sæt det på plads. Hvis filtret er slidt eller ikke er til at rengøre, kan det være tid til at skifte det, så du igen kan få rent service i opvaskemaskinen.
 • Hvis ikke en grundig rengøring er nok, kan det skyldes at afløbspumpen trænger til at blive udskiftet.
 • Hvis din opvaskemaskine ikke vasker rent, kan det skyldes, at servicet ikke er placeret korrekt – eller at maskinen er for fyldt. Sørg for ikke at overfylde opvaskemaskinen, og at servicet står de rette steder i opvaskemaskinen, så spulearmen kan rotere frit under vask.
 • Hvis din opvaskemaskine efterlader hvide rander på dit service, er det ikke sikkert, at det er opvaskemaskinen der ikke vasker rent – men derimod et resultat af kalk eller glaspest.
 • Hvis din opvaskemaskine ikke vasker rent, kan det skyldes, at afløbsslangen er klemt eller knækket. Hvis der ikke er fri passage i afløbsslangen vil det beskidte vand ikke kunne blive transporteret væk fra opvaskemaskine. Skift afløbsslangen så opvaskemaskinen kan komme af med det snavsede vand, og opvaskemaskinen igen kan vaske rent.
 • Hvis din opvaskemaskine ikke vasker rent, kan det skyldes, et lavt vandniveau. Hvis der ikke er vandtryk, kan opvaskemaskinen ikke tage nok vand ind. Det kan resultere i et lavt vandniveau, der gør at din opvaskemaskine ikke kan vaske rent.  En fejl på niveaukontrollen eller indløbskammer gør at opvaskemaskinen tager for lidt vand ind, og der vil ikke være vand nok til at spulearmen kan skabe det vandtryk, der kræver for at spulearmene kan dreje rundt. Det betyder at spulearmene står samme sted, og vandet fordeles derfor ikke over servicet.

Hvis din opvaskemaskine ikke vasker rent, kan det skyldes, at der ikke er varme i opvaskemaskinen.

Slår HFI/HPFI-relæet fra

Hvis opvaskemaskinen slår HFI/HPFI-relæet fra, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes et defekt varmelegeme. Hvis varmelegemet ligger frit, vil du ofte kunne se, at det er defekt, hvis der ses mørke områder på varmestaven. Dette kan være tegn på, at varmestaven er flækket og indtrængende vand har medført kortslutning, men det vil dog ikke altid være tilfældet.

Fejlen kan skyldes utætheder i pumper, slanger, pakninger og samlinger. Utætheder vil kunne bevirke, at vandet ledes til elektriske komponenter. Vær opmærksom på, at vandet kan nå at fordampe, inden du får maskinen undersøgt. Hvis maskinen virker tør, når du undersøger den, kan du se om der er kalkspor, som afslører, at opvaskemaskinen er utæt under driften.

Spuler ikke vandet rundt

Hvis opvaskemaskinen ikke spuler vandet rundt, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes at spulevingen sidder løst på akslen - eller det kan være blokeret af et fremmedlegeme. Kontrollér derfor spulevingen og spulepumpen, som spulevingen sidder på.
 • Fejlen kan skyldes, at spulearmenes dyser er tilstoppede af madrester. Rens derfor spulearmene.
 • Fejlen kan skyldes, at spuleveksleren er defekt. Nogle opvaskemaskiner har en spuleveksler (også kaldet omskifter), som sørger for skiftevis at vaske/spule med øverste og nederste spulearm - i stedet for, at begge arme spuler samtidig og dermed bruger mere vand end nødvendigt. Spuleveksleren er altså en vandbesparende foranstaltning. Hvis spuleveksleren er defekt er det muligt, at opvaskemaskinen "står fast" i den ene afdeling.
 • Fejlen kan skyldes en tilstoppet bundsi. Rens derfor bundsien.
 • Fejlen kan skyldes et flækket spulerør. Spulerøret er et stort plastikrør, som leder vandet fra spulepumpen til spulearmen under øverste kurv.

Fejlen kan skyldes utætheder i pakninger mellem spulearme og rør. Utæthederne vil bevirke, at vandtrykket mindskes.

Tager ikke al sæben

Hvis opvaskemaskinen ikke tager alt sæben, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes overdosering af sæbe. Nyere opvaskemaskiner (op til ca. 10 år) bruger ikke ret meget vand, hvorfor mængden af sæbe skal tilpasses det lave vandforbrug. Hvis servicet kun er lettere snavset, skal der også anvendes mindre sæbe, end der skal ved meget snavset service. Hvis du bruger tabletter eller hvis hele sæberummet fyldes op, kan rester af sæbe også forekomme.
 • Fejlen kan skyldes en defekt sæbeautomat. En halvt opløst tablet i sæbeskålen kan betyde, at sæbeklappen ikke åbner nok i forhold til tablettens størrelse, hvorved det kun er vandet, som spuler gennem sprækken, der opløser tabletten. På de fleste opvaskemaskiner springer sæbeklappen først helt op, når lågen åbnes efter endt vask.

Fejlen kan skyldes, at maskinen ikke varmer tilstrækkeligt - eller at den slet ikke varmer. Kontrollér, at vandet bliver varmt - gør det ikke det, bør du efterfølgende kontrollere varmelegemer, termostater og eventuelt også varmerelæ. På nyere maskiner sidder varmerelæet på printet.

Tager ikke salt

Hvis opvaskemaskinen ikke får salt, eller ikke får salt nok, bliver opvaskeresultatet næsten omgående forringet.

Hvis opvaskemaskinen ikke tager salt, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes, at saltindstillingen er forkert. Den bør være indstillet midt i skalaen. Næsten alle opvaskemaskiner har mulighed for justering af saltmængde, på grund af forskelligheder i vandet hårdhedsgrad fra område til område. Kontrollér din brugsanvisning for nærmere information.

Fejlen kan skyldes, at saltanlægget eller sidekammeret er tilstoppet. På saltanlægget sidder desuden en ventil, som kan være blokeret eller defekt.

Tager ikke vand ind

Hvis opvaskemaskinen ikke tager vand ind, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes, at vandtrykket mangler eller er for svagt. Undersøg dette ved at skrue tilgangsslangen af hanen og lad vandet løbe ned i en spand.
 • Fejlen kan skyldes, at sandfiltret er stoppet. Afmontér tilgangsslangen og kontrollér filtret. Ved fast aquastop, sidder dette ved hanen, ellers sidder det normalt, hvor slangen skrues på opvaskemaskinen.
 • Fejlen kan skyldes, at aquastoppet er aktiveret.
  Hvis opvaskemaskinen er "født med" aquastopslange, kan der være en elektronisk sikring, som lukker for vandet, i det tilfælde, at der siver vand ud i sikkerhedsbakken (bunden af opvaskemaskinen) under opvaskemaskinen. I dette tilfælde kan du tippe opvaskemaskinen bagover, så vandet kan løbe væk. Opvaskemaskinen vil da virke igen, men er der en utæthed inde i opvaskemaskinen, vil det kun fungere indtil sikkerhedsbakken igen er fyldt med vand. Hvis opvaskemaskinen ikke er "født med" aquastop, men det er monteret efterfølgende, vil der ofte være tale om et triptællersystem, som slår fra, når et vist antal liter har passeret gennem slangen i én fyldning. Triptælleren kan genaktiveres - læs opvaskemaskinens brugsanvisning, for at se hvordan. For Waterblock gælder det, at denne afmonteres og den røde sikkerhedstap trykkes ind.
 • Fejlen kan være periodisk. I dette tilfælde bør du være opmærksom på, hvor meget vand opvaskemaskinen fylder på og om vandet evt. løber lige igennem maskinen i perioder.
 • Fejlen kan skyldes en defekt magnetventil.
 • Fejlen kan skyldes, at der står vand i bunden, som ikke er pumpet ud. Kontrollér da afløbsslanger og afløbspumpe.

Hvis opvaskemaskinen ikke tager vand ind, men godt kan påbegynde opvarmningen kontrolleres niveaukontrol og niveaukontrolslange.

Tømmer ikke vandet ud

Hvis der er vand i bunden af opvaskemaskinen, kan vandet tømmes ved, at du afmonterer afløbsslangen fra hvor den er monteret - det vil typisk være under håndvasken. Læg slangen fladt på gulvet, evt. i en flad bakke, så vandet løber ud af sig selv.

Nogle opvaskemaskiner har en tilbageløbssikring og der vil ovenstående løsning ikke virke, med mindre du samtidig tipper opvaskemaskinen bagover. Det vil sige, du skal tippe opvaskemaskinen bagover, samtidig med, at du har slangen liggende fladt på gulvet. Når du tipper opvaskemaskinen bagover "snyder" du tilbageløbssikringen.

Hvis opvaskemaskinen ikke tømmer vand ud, kan årsagen være en af følgende:

 • Fejlen kan skyldes, at afløbsslangen er tilstoppet. Afmontér afløbsslangen og rens den.
 • Fejlen kan skyldes, at afløbet er tilstoppet. Rens afløbet med afløbsrens, for at fjerne aflejringer.
 • Fejlen kan skyldes at bundfiltret er tilstoppet. Tag bundfiltret op og rens det.
 • Fejlen kan skyldes, at der er fremmedlegemer i afløbspumpen. Du finder pumpen i bunden af opvaskemaskinen. Kontrollér også, at afløbspumpen kører som den skal. Undersøg om pumpevingen kan dreje rundt, men vær opmærksom på, at de nyere typer af afløbspumper ofte kan køre, når de ikke er "belastede", og stopper så snart de skal pumpe vandet ud. Nogle afløbspumper kan fungere i en kort periode, efter du har drejet vingen.

Hvis afløbspumpen virker, men opvaskemaskinen alligevel ikke forsøger at pumpe vandet ud, kan fejlen skyldes, at niveaukontrollen er defekt eller tilstoppet og maskinen derfor ikke registrerer, at der står vand i maskinen. Rens niveaukontrollen og eventuelle slanger og se om det afhjælper problemet. Gør det ikke det, er det sandsynligt, at niveaukontrollen er defekt.

Vandet løber lige gennem maskinen

Hvis vandet løber lige igennem opvaskemaskinen, kan årsagen være følgende:

 • Fejlen kan skyldes, at der er problemer med afløbet eller afløbsslangen. Løsningen kan være en af to:
 1. Undersøg, at afløbsslangen slutter over vandniveauet i opvaskemaskinen, som den skal gøre. Gør den ikke det, vil der dannes undertryk og vandet suges ud af opvaskemaskinen. De fleste opvaskemaskiner er udstyret med en niveauregulator, som giver besked til timeren om at fylde vand på, til det ønskede niveau er nået og hvis vandet suges ud af opvaskemaskinen i det øjeblik det kommer ind, vil niveauregulatoren derfor sørge for, at vandet bliver ved med at løbe igennem maskinen uden ophør.

Undersøg om vasken eller afløbsrøret er tilstoppet. Er dette tilfældet, vil der også kunne dannes undertryk som beskrevet ovenfor.